Gospodarka komunalna (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009r.w sprawie: wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzanie scieków

U C H W A Ł A Nr XVIII/112/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr...