Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/94/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009

UCHWAŁA Nr XVI / 94 / 2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz....

Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XVI / 93 / 2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Podatki uchwalone na rok podatkowy 2008

UCHWAŁA NR IX/47/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz...

Podatki i opłaty lokalne w 2003 i 2004 roku

UCHWAŁA NR IX/45/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2004. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...