Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2011 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII / 177 / 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr...

Opłata od posiadania psów na 2009r.

UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku na terenie Gminy Bobrowniki

U C H W A Ł A Nr XVI/96/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz....

Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2009

UCHWAŁA NR XVI / 95 / 2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2009 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz...