Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Określenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XII/75/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,...

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/74/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z...

Stawki podatku od środków transportowych na 2011r.

UCHWAŁA NR XXVIII/180/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Obniżenie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminyw roku 2011

UCHWAŁA Nr XXVIII / 179 / 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r....

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011

UCHWAŁA Nr XXVIII / 178 / 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...