Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW 2013 ROK UWAGA ! ZMIENIONY WZÓR WNIOSKU ! Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy: I. W terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek...

Określenie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/78/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z...

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/77/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...

Określenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XII/76/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;...