Podatki i opłaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Określenie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/78/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z...

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/77/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...

Określenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XII/76/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;...

Określenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XII/75/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,...

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

UCHWAŁA NR XII/74/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z...