Podatki i opłaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawki podatku od środków transportowych na 2011r.

UCHWAŁA NR XXVIII/180/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Obniżenie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminyw roku 2011

UCHWAŁA Nr XXVIII / 179 / 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r....

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011

UCHWAŁA Nr XXVIII / 178 / 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2011 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII / 177 / 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr...