Podatki i opłaty (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatki uchwalone na rok podatkowy 2008

UCHWAŁA NR IX/47/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz...