Podatki i opłaty (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatki i opłaty lokalne w 2003 i 2004 roku

UCHWAŁA NR IX/45/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2004. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...