Protokoły z Sesji Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł nr 28 z XXVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.11.2010r.

P R O T O K O Ł Nr 28 z XXVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XXVIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności...

Protokoł nr 27 z XXVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 07.10.2010r.

P R O T O K O Ł Nr 27 z XXVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 07 października 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XXVII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności...

Protokoł Nr 26 z XXVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 sierpnia 2010r.

P R O T O K O Ł Nr 26 z XXVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 sierpnia 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XXVI Sesji otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki Pani Jolanta Parzniewska. Przywitała wszystkich zebranych. Stwierdziła quorum. Na Sesji obecnych 10 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały....

Protokoł nr 25 z XXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 maja 2010 roku

P R O T O K O Ł Nr 25 z XXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 maja 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XXV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 12 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł nr 23 z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.12.2009r.

P R O T O K O Ł Nr 23 z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2009 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XXIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 12 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych...

Protokoł nr 22 z XXII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.11.2009r.

P R O T O K O Ł Nr 22 z XXII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009 roku Początek Sesji – godzina 9,00. Obrady XXII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych...

Protokoł nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 roku

P R O T O K O Ł Nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XIX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 11 radnych. Nieobecni: radni Pan Tadeusz Gradkiewicz, Pan Jacek Kruszyński, Pan Longin...

Protokoł nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku

P R O T O K O Ł Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Tadeusz Gradkiewicz. Rada może podejmować...