Protokoły z Sesji Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł nr 10 z X Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2012 roku

P R O T O K O Ł Nr 10 z X Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady X Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł Nr 9 z IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2012 roku

P R O T O K O Ł Nr 9 z IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2012 roku Początek Sesji – godzina 12. Obrady IX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł Nr 8 z VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 8 z VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011 roku Początek Sesji – godzina 12. Obrady VIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych...

Protokoł Nr 7 z VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 7 z VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 roku Początek Sesji – godzina 12. Obrady VII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecna radna Pani Stańczak-Kaźmierska Marzena. Rada może podejmować...

Protokoł Nr 6 z VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 6 z VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku Początek Sesji – godzina 11. Obrady VI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł Nr 5 z V Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 5 z V Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011 roku Początek Sesji – godzina 11,00. Obrady V Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Waldemar Gutowski spóźnił się 1 godzinę. Rada...

Protokoł Nr 4 z IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 4 z IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011 roku Początek Sesji – godzina 11,00. Obrady IV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni radni: Pan Dariusz...

Protokoł Nr 3 z III Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010 rku

P R O T O K O Ł Nr 3 z III Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady III Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych...

Protokoł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku

P R O T O K O Ł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady II Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Nieobecni radny Pan Andrzej Chojnacki i radna Pani Wioletta Kopczyńska....

Protokoł Nr 1 z I Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku

PROTOKOŁ Nr 1 Z I Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady I Sesji Rady Gminy Bobrowniki otworzył najstarszy wiekiem radny Pan Czesław Suski. Przywitał wszystkich zebranych. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi zał....