Protokoły z Sesji Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł nr 20 z XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnai 13 maja 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 20 z XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 maja 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XIX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XVIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni.(lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może...

Protokoł Nr 17 z XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 17 z XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XVII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Nieobecny na Sesji radny Pan Andrzej Chojnacki i Pan Władysław Kraziński (lista obecności...

Protokoł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 września 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 września 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 12 radnych, z tym że radny Pan Władysław Kraziński spóźnił się około 20 min. Nieobecny...

Protokoł Nr 15 z XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 15 z XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Tomasz Kryński. Radna Pani Wioletta Kopczyńska spóźniła się 5...

Protokoł Nr 14 z XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 14 z XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XIV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Andrzej Chojnacki. (lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego...

Protokoł nr 13 z XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012 roku

PROTOKOŁ Nr 13 z XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych (lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 roku

R O T O K O Ł Nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych (nieobecny radny Pan Dariusz Kołaczyński). Rada może podejmować...

Protokoł nr 11 z XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012 roku

R O T O K O Ł Nr 11 z XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych (radna Pani Anna Ciesielska spóźniła się 15 min). Rada może...