Protokoły z Sesji Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 09 grudnia 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 09 grudnia 2014 roku Początek sesji – godzina 11:00. Obrady II Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Gradkiewicz. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 1 z I Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 1 z I Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2014 roku Początek sesji – godzina 12:30. I Sesja Rady Gminy Bobrowniki została zwołana zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku – Postanowienie stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. Na Sesji obecni wszyscy radni – lista obecności radnych...