Protokoły z Sesji Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 09 grudnia 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 09 grudnia 2014 roku Początek sesji – godzina 11:00. Obrady II Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Gradkiewicz. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 1 z I Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 1 z I Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2014 roku Początek sesji – godzina 12:30. I Sesja Rady Gminy Bobrowniki została zwołana zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku – Postanowienie stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. Na Sesji obecni wszyscy radni – lista obecności radnych...

Protokoł Nr 23 z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 23 z XXIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XXIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada...

Protokoł Nr 22 z XXII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 sierpnia 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 22 z XXII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 sierpnia 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XXII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 21 z XXI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 21 z XXI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XXI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł nr 20 z XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnai 13 maja 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 20 z XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 maja 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014 roku

PROTOKOŁ Nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2014 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XIX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...

Protokoł Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XVIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni.(lista obecności radnych stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może...