Protokoły z Sesji Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 17 z XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 17 z XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12 listopada 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XVII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Nieobecny na Sesji radny Pan Andrzej Chojnacki i Pan Władysław Kraziński (lista obecności...

Protokoł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 września 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 września 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 12 radnych, z tym że radny Pan Władysław Kraziński spóźnił się około 20 min. Nieobecny...

Protokoł Nr 15 z XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 15 z XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Tomasz Kryński. Radna Pani Wioletta Kopczyńska spóźniła się 5...

Protokoł Nr 14 z XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013 roku

PROTOKOŁ Nr 14 z XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XIV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Andrzej Chojnacki. (lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego...

Protokoł nr 13 z XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012 roku

PROTOKOŁ Nr 13 z XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych (lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Rada może podejmować...