Protokoły z Sesji Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 roku

R O T O K O Ł Nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych (nieobecny radny Pan Dariusz Kołaczyński). Rada może podejmować...

Protokoł nr 11 z XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012 roku

R O T O K O Ł Nr 11 z XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady XI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych (radna Pani Anna Ciesielska spóźniła się 15 min). Rada może...

Protokoł nr 10 z X Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2012 roku

P R O T O K O Ł Nr 10 z X Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2012 roku Początek Sesji – godzina 12,00. Obrady X Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł Nr 9 z IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2012 roku

P R O T O K O Ł Nr 9 z IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2012 roku Początek Sesji – godzina 12. Obrady IX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł Nr 8 z VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 8 z VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011 roku Początek Sesji – godzina 12. Obrady VIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych...

Protokoł Nr 7 z VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 7 z VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 roku Początek Sesji – godzina 12. Obrady VII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecna radna Pani Stańczak-Kaźmierska Marzena. Rada może podejmować...