Protokoły z Sesji Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 6 z VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 6 z VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku Początek Sesji – godzina 11. Obrady VI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wdszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi...

Protokoł Nr 5 z V Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 5 z V Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 czerwca 2011 roku Początek Sesji – godzina 11,00. Obrady V Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Waldemar Gutowski spóźnił się 1 godzinę. Rada...

Protokoł Nr 4 z IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011 roku

P R O T O K O Ł Nr 4 z IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2011 roku Początek Sesji – godzina 11,00. Obrady IV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni radni: Pan Dariusz...

Protokoł Nr 3 z III Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010 rku

P R O T O K O Ł Nr 3 z III Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady III Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych...

Protokoł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku

P R O T O K O Ł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady II Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Nieobecni radny Pan Andrzej Chojnacki i radna Pani Wioletta Kopczyńska....