Protokoły z Sesji Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 roku

P R O T O K O Ł Nr 19 z XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XIX Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 11 radnych. Nieobecni: radni Pan Tadeusz Gradkiewicz, Pan Jacek Kruszyński, Pan Longin...

Protokoł nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku

P R O T O K O Ł Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Tadeusz Gradkiewicz. Rada może podejmować...

Protokoł nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku

P R O T O K O Ł Nr 18 z XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Pan Tadeusz Gradkiewicz. Rada może podejmować...

Protokoł Nr 17 z XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008r.

P R O T O K O Ł Nr 17 z XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych radnych oraz zaproszonych gości tzn: Radnego powiatu Pana Jarosława Poliwko, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej...

Protokoł nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Janusz Sztuka spóźnił się 5 min.). Rada...

Protokoł nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Janusz Sztuka spóźnił się 5 min.). Rada...

Protokoł nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Janusz Sztuka spóźnił się 5 min.). Rada...

Protokoł nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Janusz Sztuka spóźnił się 5 min.). Rada...

Protokoł nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 16 z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XVI Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Janusz Sztuka spóźnił się 5 min.). Rada...