Protokoły z Sesji Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 15 z XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 15 z XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 14 radnych. Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał....

Protokoł nr 14 z XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 14 z XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XIV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. Na Sesji...

Protokoł Nr 13 z XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 roku

P R O T O K O Ł Nr 13 z XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady XIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. Na...

Protokoł nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku

PROTOKOŁ Nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku Początek Sesji – godz. 10,00. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Longin Pietrusiński spóźnił się 5 minut i nie brał udziału...

Protokoł nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku

PROTOKOŁ Nr 12 z XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku Początek Sesji – godz. 10,00. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Longin Pietrusiński spóźnił się 5 minut i nie brał udziału...