Uchwały Rady (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowniki

Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; poz. 1579), Rada Gminy w Bobrownikach uchwala, co następuje: ...