Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/102/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: zabezpieczenia w formie Weksla IN BNALCO

Uchwała Nr XVI/102/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia w formie „Weksla IN BLANCO” Na podstawie art. 18, ust. 1 , ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 51, ust. 1, art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn....

Uchwała Nr XVI/100/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Uchwała Nr XVI/100/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XVI/101/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

UCHWAŁA Nr XVI/101/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r....

Uchwała Nr XVI/992008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków oobom do tego uprawnionym.

UCHWAŁA NR XVI/99/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, Nr...

Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznycm szkołom, przedszkolom i punktom przedszkolnym

UCHWAŁA Nr XVI/98/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i punktom przedszkolnym. Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,...

Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku na terenie Gminy Bobrowniki

U C H W A Ł A Nr XVI/96/2008 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz....

Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2009

UCHWAŁA NR XVI / 95 / 2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2009 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz...

Uchwałą Nr XVI/94/2008 Rady Gminy Bobrownki z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009

UCHWAŁA Nr XVI / 94 / 2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,...

Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XVI / 93 / 2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...