Zarządzenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13.12.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13.12.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok. Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885), oraz parag. 12, pkt 2 uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/87/2012 z dnia 20.12.2012...

Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok. Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885), oraz parag. 12, pkt 2 uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/87/2012 z dnia 20.12.2012...

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 20.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 20.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok. Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885), oraz parag. 12, pkt 2 uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/87/2012 z dnia 20.12.2012...

Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.10.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.10.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok. Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885), oraz parag. 12, pkt 2 uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/87/2012 z dnia 20.12.2012...