Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 18/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 25.06.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki

Zarządzenie nr 18/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 25.06.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 oraz ust.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 2 uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 14/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 16.06.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

Zarządzenie nr 14/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 16.06.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 oraz ust.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 2 uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bobrownikach

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bobrownikach Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy...

Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.06.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.06.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 oraz ust.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 2 uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.05.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.05.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 oraz ust.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 2 uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 z...

Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie powołnia kmisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 8 kwietnia 2009 roku Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.1), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 Regulaminu...

Zarządzenie nr 6/2009 WÓjta Gminy Bobrowniki z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 3 kwietnia 2009 roku Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r....