Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 16.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 16.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 38/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 09.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 38/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 09.12.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budzetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Wójt Gminy Bobrowniki zarządza co następuje: ...

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28 października 2008r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

ZARZĄDZENIE NR 32/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (teks jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 196, poz. 1631 ze...

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2008 roku w sparwie: zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bobrowniki

ZARZĄDZENIE Nr 30/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ZARZĄDZAM, co następuje: § 1....

Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 06.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 06.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...

Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.10.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.10.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r ze zmianami) oraz parag. 11, pkt 1, uchwały Rady Gminy...