Aktualności

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o emeryturę rolniczą

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku
o emeryturę rolniczą

 

 

 

 

 

 dowód osobisty (wnioskodawcy oraz małżonka),

 

 

skrócony odpis aktu małżeństwa,

 

 

 

umowa dzierżawy - w przypadku dzierżawienia gruntów,

 

 

 

skrócony odpis aktu zgonu (wdowa/wdowiec),

 

 

 

dokumenty potwierdzające własność gospodarstwa rolnego (akt notarialny, akt

 

     własności ziemi, odpis lub wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu)

 

 

 

aktualna decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne  (nakaz  płatniczy  podatku  rolnego  lub  podatku  od  nieruchomości) względnie zaświadczenie z urzędu gminy,

 

 

 

odcinek  od  emerytury  lub  renty  małżonka,  jeżeli  ma  ustalone  prawo  do

 

     świadczenia,

 

 

 

książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o odbyciu zasadniczej służby

 

     wojskowej

 

 

 

oryginalne świadectwa pracy,

 

 

 

numer  rachunku oraz nazwa banku,

 

 

 

oświadczenie na okoliczność pracy w  gospodarstwie rolnym rodziców, dziadków lub teściów przed dniem 01.01.1983

 

 

 

prowadzenie  działów  specjalnych  -  zaświadczenie  z  urzędu  skarbowego potwierdzające w jakim okresie był opłacany podatek rolny z działów specjalnych oraz w jakim okresie był opłacany podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych,

 

 

 

w przypadku pobierania zasiłku lub innego świadczenia z biura pracy lub z opieki społecznej do wglądu decyzję przyznającą oraz zaświadczenie w jakim okresie był wypłacany zasiłek z tytułu pozostawania bez pracy,

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

 

 

Przed wypełnieniem formularzy prosimy zapoznać się z informacją zawartą we wniosku o emeryturę rolniczą i pouczeniu w kwestionariuszu  dotyczącym okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.07.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kostrzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 845
28 lipca 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [wykaz_dokumentow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_dotyczace_pracy_w_gospodarstwie_rolnym.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [wniosek_o_emeryture_krus_sr20_wzor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)