Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 19.08.2008r.

Bobrowniki, dnia 08.08.2008r. Pan/i/ ....................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 19 sierpnia 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XIV Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

OBCHODY DNIA BOBROWNIK

DZIEŃ BOBROWNIK NIEDZIELA 15 CZERWCA 2008r. Rada Gminy i Wójt zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obchodach „DNIA BOBROWNIK” w dniu 15.06.2008r. Program obchodów: 10.00 - 12.30 – zawody strażackie 13.30 - 15.30 – zawody sportowe 15.30 - 18.30 – mecz piłki nożnej 16.45...

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10.06.2008r.

Bobrowniki, dnia 02.06.2008r. Pan/i/ ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 10 czerwca 2008 roku ( wtorek ) na godz.10,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

Informacja

I N F O R M A C J A W dniu 02.05.2008r. (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny (wolne za przypadające w dzień wolny od pracy święto 3 Maja).