Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przecięcie wstęgi

Orlik oficjalnie otwarty

W sobotę 23 maja 2009 roku, w ramach obchodów Dnia Bobrownik, nastąpiło długo oczekiwane przez dzieci i młodzież oficjalne otwarcie kompleksu biosk sportowych, popularnie zwanego "Orlikiem". W uroczystości uczestniczyły władze gminne i mieszkańcy gminy, jak również wielu zaproszonych gości. Po symbolicznym przecięciu wstęgi...

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 24.03.2009r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 12.03.2009r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 24 marca 2009 roku (wtorek) na godz.10,00 XIX Sesję Rady Gminy...

Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Szanowni Państwo ! Uprzejmie informuję, iż stypendia i zasiłki szkolne będą wypłacane w dniach 18.03.2009 r. i 19.03.2009 r. w kasie Urzędu Gminy. Przypominam o dostarczeniu rachunków za pobrane stypendium. Zastępca Wójta Beata Domagalska ...

Medal

SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU.

Dwie pary małżeńskie z terenu Gminy Bobrowniki zostały wyróżnione srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenia odebrali rodzice, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 12 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy w Bobrownikach. Odznaczeni...

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołnej na dzień 27 stycznia 2009r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 20.01.2009r. Pan/i/ …………………………………………………….. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ...

Informacja

Bobrowniki, dnia 07.01.2009r. I N F O R M A C J A Informuję, że Gmina Bobrowniki w 2008 roku na modernizację drogi gminnej o długości 1720 m Stary Bógpomóż - Polichnowo otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości...

Porządek obrad XVII Sesji rady gminy Bobrowniki zwołąnej na dzień 29.12.2008r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 12.12.2008r. Pan/i/ …………………………………………………….. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ...

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 18.11.2008r. na godz. 10

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0cm; line-height: 150% } P.western { font-size: 12pt; so-language: pl-PL } P.cjk { font-size: 12pt } P.ctl { font-size: 10pt } --> Bobrowniki, dnia 07.11.2008r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Bobrowniki, dnia 03.11.2008r. I N F O R M A C J A Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2008 Wójta Gminy Bobrowniki dzień 10 listopada 2008 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 23 września 2008r.

Bobrowniki, dnia 15.09.2008r. Pan/i/ ....................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 23 września 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XV Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...