Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Medal

SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU.

Dwie pary małżeńskie z terenu Gminy Bobrowniki zostały wyróżnione srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenia odebrali rodzice, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 12 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy w Bobrownikach. Odznaczeni...

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołnej na dzień 27 stycznia 2009r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 20.01.2009r. Pan/i/ …………………………………………………….. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ...

Informacja

Bobrowniki, dnia 07.01.2009r. I N F O R M A C J A Informuję, że Gmina Bobrowniki w 2008 roku na modernizację drogi gminnej o długości 1720 m Stary Bógpomóż - Polichnowo otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości...

Porządek obrad XVII Sesji rady gminy Bobrowniki zwołąnej na dzień 29.12.2008r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 12.12.2008r. Pan/i/ …………………………………………………….. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ...

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 18.11.2008r. na godz. 10

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0cm; line-height: 150% } P.western { font-size: 12pt; so-language: pl-PL } P.cjk { font-size: 12pt } P.ctl { font-size: 10pt } --> Bobrowniki, dnia 07.11.2008r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Bobrowniki, dnia 03.11.2008r. I N F O R M A C J A Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2008 Wójta Gminy Bobrowniki dzień 10 listopada 2008 roku będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 23 września 2008r.

Bobrowniki, dnia 15.09.2008r. Pan/i/ ....................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 23 września 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XV Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 19.08.2008r.

Bobrowniki, dnia 08.08.2008r. Pan/i/ ....................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 19 sierpnia 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XIV Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

OBCHODY DNIA BOBROWNIK

DZIEŃ BOBROWNIK NIEDZIELA 15 CZERWCA 2008r. Rada Gminy i Wójt zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obchodach „DNIA BOBROWNIK” w dniu 15.06.2008r. Program obchodów: 10.00 - 12.30 – zawody strażackie 13.30 - 15.30 – zawody sportowe 15.30 - 18.30 – mecz piłki nożnej 16.45...

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10.06.2008r.

Bobrowniki, dnia 02.06.2008r. Pan/i/ ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 10 czerwca 2008 roku ( wtorek ) na godz.10,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...