Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10.06.2008r.

Bobrowniki, dnia 02.06.2008r. Pan/i/ ......................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Zwołuję na dzień 10 czerwca 2008 roku ( wtorek ) na godz.10,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad...

Informacja

I N F O R M A C J A W dniu 02.05.2008r. (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny (wolne za przypadające w dzień wolny od pracy święto 3 Maja).