Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie nr 39: burze z gradem

OSTRZEŻENIE Nr 39 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od 2016-07-26 14:00:00 do 2016-07-26 22:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h....

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady trzody chlewnej na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na działce o nr ewid. 112, obręb Bobrownickie Pole

Bobrowniki, dnia 25.07.2016 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śrpodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) informuję o rozpoczęciu procedury...

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od 2016-07-26 07:30:00 do 2016-07-27 07:30:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. Czas wydania: 2016-07-24 14:10:00 Synoptyk: Przemysław...

Wkrótce rozpocznie pracę gminna komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza 2016

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski Zarządzeniem nr 272/2016 z dnia 05 lipca 2016 r. powołał Gminną komisję ds. oszacowania zakresu i wysokości sszkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - susza 2016, w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych...

Drugi termin odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji rolniczej

Przypominamy, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów...

Okresowa emerytura rolnicza

Okresowa emerytura rolnicza Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I"

Rok Wisły 2017 - zapowiedź

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób polscy parlamentarzyści po raz pierwszy uhonorowali przepływającą przez środek naszego kraju rzekę - tak samo jak dotychczas honorowano bohaterów narodowych czy znaczące wydarzenia. Zdaniem fundacji Rok Rzeki Wisły, która reprezentuje...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34: burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34: burze z gradem OSTRZEŻENIE Nr 34 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od 2016-07-11 16:00:00 do 2016-07-11 23:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm,...