Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Bobrownikach
http://bip.ugbobrowniki.pl

Statystyki

Dane główne 296703
Organy: Rada Gminy 182980
Osoby: 138683
Organy: Wójt 116857
Aktualności: Informacja o POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 105505
Rejestr zmian 78991
Statystyka 40509
Dane główne 19104
Stanowiska 14756
Wykaz spraw 13780
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach 10706
Struktura urzędu: Referaty 10645
Oferty inwestycyjne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego... 8411
Jednostki podległe: Oświata 8038
Oferty inwestycyjne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów... 7982
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 7615
Redakcja biuletynu 6958
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 6717
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 6394
Aktualności: Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie... 6088
Jednostki podległe: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach 5700
Aktualności: Dofinansowanie zakupu podręczników - informacja GZO 5668
Jednostki podległe: Instytucje kultury 5482
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach 4857
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 4607
Komunikaty: Informacja 4494
Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Hali Sportowej wraz z częścią... 4365
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 4341
Komunikaty: Informacja o dniu wolnym od pracy 4336
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4238
Zawiadomienie o warunkach zabudowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach... 4222
Przetargi: Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetargu na zadanie pn: „Odbudowa... 4209
Struktura urzędu: Referat Komunalny 4207
Komunikaty: Informacja o wypłacie stypendiów szkolnych 4133
Komunikaty: Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego 4098
Komunikaty: Informacja o wypłacie zasiłków stałych 4093
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4048
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4045
Przetargi: Wyjaśnienie do SIWZ Hala Sportowa 4043
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Hali Sportowej... 4012
Przetargi: Wyjaśnienie dotyczące SIWZ na budowę hali sportowej z częścią socjalną... 3986
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 3952
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 3914
Komunikaty: Okólnik o wyborze sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa 3908
Aktualności: SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. 3897
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 3894
Przetargi: Informacja 3883
Oświadczenia majątkowe: rok 2002 3856
Aktualności: Informacja o dniu wolnym od pracy 3834
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty 3813