Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Bobrownikach
http://bip.ugbobrowniki.pl

Statystyki

Dane główne 278816
Organy: Rada Gminy 163891
Osoby: 138683
Aktualności: Informacja o POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 103248
Organy: Wójt 102468
Rejestr zmian 69602
Statystyka 36424
Dane główne 19104
Stanowiska 14254
Wykaz spraw 13149
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach 10477
Struktura urzędu: Referaty 10197
Oferty inwestycyjne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego... 8318
Oferty inwestycyjne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów... 7882
Jednostki podległe: Oświata 7731
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 7087
Redakcja biuletynu 6667
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 6467
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 6161
Jednostki podległe: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach 5512
Jednostki podległe: Instytucje kultury 5245
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach 4667
Komunikaty: Informacja 4441
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 4376
Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Hali Sportowej wraz z częścią... 4298
Komunikaty: Informacja o dniu wolnym od pracy 4275
Przetargi: Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetargu na zadanie pn: „Odbudowa... 4153
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 4122
Komunikaty: Informacja o wypłacie stypendiów szkolnych 4092
Komunikaty: Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego 4055
Komunikaty: Informacja o wypłacie zasiłków stałych 4050
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4037
Struktura urzędu: Referat Komunalny 3990
Przetargi: Wyjaśnienie do SIWZ Hala Sportowa 3980
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Hali Sportowej... 3943
Przetargi: Wyjaśnienie dotyczące SIWZ na budowę hali sportowej z częścią socjalną... 3921
Komunikaty: Okólnik o wyborze sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa 3865
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3851
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3850
Aktualności: SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. 3832
Przetargi: Informacja 3802
Aktualności: Informacja o dniu wolnym od pracy 3767
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 3758
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty 3745
Komunikaty: Informacja 3734
Aktualności: Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 18.11.2008r. na... 3732
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 3719
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 3695
Przetargi: Wyjaśnienie do SIWZ budowa Hali Sportowej 3680
Oświadczenia majątkowe: rok 2002 3660