Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Bobrownikach
http://bip.ugbobrowniki.pl

Wykaz spraw / wg wydzialów

Wybierz wydział

Referat Komunalny Referat finansowy Urząd Stanu Cywilnego

Referat Komunalnydo góry

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Bobrowniki

Referat finansowydo góry

Podatki lokalne
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Stanu Cywilnegodo góry

Druki zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, zgłoszenie wymeldowania
Działalność gospodarcza
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych