Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Bobrownikach
http://bip.ugbobrowniki.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Bobrowniki
Druki zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, zgłoszenie wymeldowania
Działalność gospodarcza

Pdo góry

Podatki lokalne

Wdo góry

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych