Działalność gospodarcza

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgodnie z zapisem znowelizowanej ustawy sdg, począwszy od dnia 31 marca 2009 r. należy złożyć zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Koncepcja "Jednego okienka" zakłada, że osoby, które zamierzają założyć firmę, będą składać w Urzędzie Gminy jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek ten jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY);
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - URZĄD STATYSTYCZNY);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - URZĄD SKARBOWY);
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz) stanowi równocześnie:
- wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
- zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
listownie - w tym przypadku będzie istniała konieczność notarialnego poświadczenia podpisu.

Opłaty

Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłaty.

Podstawa prawna

W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie koncepcja tzw. "Jednego okienka".
Wszystkie zmiany dotyczące zasad zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) - zmiana do w/w ustawy oraz niektórych innych ustaw ukazała się w dniu 4 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 18 z 2009 r., poz. 97). Wchodzą one jednocześnie w skład "Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości", którego autorem jest wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2009 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3146
13 sierpnia 2014 10:17 Małgorzata Grudowska - Dodanie załącznika.
13 sierpnia 2014 10:16 Małgorzata Grudowska - Usunięcie załącznika.
10 czerwca 2014 10:17 Małgorzata Grudowska - Dodanie załącznika.