Rejestr zmian

21 listopada 2018 12:53 24 dni temu

Alkohole: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usunięcie załącznika [wniosek_o_wydanie_jednorazowego_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoho lowych.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

16 listopada 2018 10:17 29 dni temu

Protokoły Komisji Rady: Protokóły z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018r

Dodanie załącznika [protokoly_z_posiedzenia_komisji_ochrony_zdrowia_opieki_spolecznej_gos podarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska_2018r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

16 listopada 2018 10:17 29 dni temu

Protokoły Komisji Rady: Protokóły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 2018r

Dodanie załącznika [protokoly_z_posiedzenia_komisji_rolnictwa_budzetu_i_finansow_2018r.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

16 listopada 2018 10:16 29 dni temu

16 listopada 2018 10:16 29 dni temu

Protokoły Komisji Rady: Protokóły z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku Publicznego 2018r.

Dodanie załącznika [protokoly_z_posiedzenia_komisji_oswiaty_kultury_sportu_rekreacji_zabe zpieczenia_ladu_i_porzadku_publicznego_2018r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

16 listopada 2018 10:14 29 dni temu

Protokoły Komisji Rady: Protokóły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki 2018r.

Dodanie załącznika [protokoly_z_posiedzenia_komisji_rewizyjnej_rady_gminy_bobrowniki_2018 r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

16 listopada 2018 10:14 29 dni temu

16 listopada 2018 10:12 29 dni temu

Rejestry uchwał Rady: Rejestr uchwał Rady Gminy Bobrowniki VII KADENCJA (2014 – 2018 rok) 2018 rok

Dodanie załącznika [rejestr_uchwal_rady_gminy_bobrowniki_vii_kadencja_2014_–_2018_rok_2 018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 104697