Urząd Gminy Bobrowniki

Rejestr zmian

01 grudnia 2017 11:08 (Karol Kostrzewski) Sprawozdania budżetowe: Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2015 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 11:07 (Karol Kostrzewski) Sprawozdania budżetowe: Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2015 roku...: Dodanie załącznika [2015_pierwsze_polrocze.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 11:05 (Karol Kostrzewski) Sprawozdania budżetowe: Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2014 rok: Dodanie załącznika [2014.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 11:05 (Karol Kostrzewski) Sprawozdania budżetowe: Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2014 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 15:01 (Karol Kostrzewski) Jednostki podległe: Oświata: Aktualizacja danych jednostki: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach.
29 listopada 2017 15:01 (Karol Kostrzewski) Jednostki podległe: Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach: Aktualizacja danych jednostki.
29 listopada 2017 08:54 (Karol Kostrzewski) Protokoły Komisji Rady: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki z dnia...: Dodanie załącznika [protokol_z_posiedzenia_kom_rew_rady_gminy_bobrowniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 08:43 (Karol Kostrzewski) Osoby: Dawid Prykowski: Dodanie osoby.
27 listopada 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: poliwko_j_j_14_09_2017.pdf.
27 listopada 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) Osoby: Jarosław Jacek Poliwko: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: poliwko_j_j_14_09_2017.pdf.
27 listopada 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) Osoby: Jarosław Jacek Poliwko: Dodanie oświadczenia majątkowego: .
27 listopada 2017 13:27 (Karol Kostrzewski) Aktualności: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 563/W/2017 z dn. 27.11.2017 r.: Dodanie załącznika [563.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:27 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 563/W/2017 z dn. 27.11.2017 r.: Dodanie załącznika [563.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:25 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 563/W/2017 z dn. 27.11.2017 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:24 (Karol Kostrzewski) Aktualności: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 563/W/2017 z dn. 27.11.2017 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:15 (Karol Kostrzewski) Aktualności: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 562/W/2017 z dn. 27.11.2017 r.: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_badan_nr_562_w_2017_z_dn_27_11_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:15 (Karol Kostrzewski) Aktualności: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 562/W/2017 z dn. 27.11.2017 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:12 (Karol Kostrzewski) Aktualności: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 561/W/2017 z dn. 27.11.2017 r. : Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_badan_nr_561_w_2017_z_dn_27_11_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:12 (Karol Kostrzewski) Aktualności: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 561/W/2017 z dn. 27.11.2017 r. : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:09 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 562/W/2017 z dn. 27.11.2017 r. : Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_badan_nr_562_w_2017_z_dn_27_11_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:09 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 562/W/2017 z dn. 27.11.2017 r. : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:07 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 561/W/2017 z dn. 27.11.2017 r. : Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_badan_nr_561_w_2017_z_dn_27_11_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:07 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 561/W/2017 z dn. 27.11.2017 r. : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 10:35 (Karol Kostrzewski) Regulamin: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki...: Dodanie załącznika [regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_bobrowniki .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 14:25 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego sporządzone dnia 24.11.2017 r....: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_badania_mikrobiol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 14:24 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego sporządzone dnia 24.11.2017 r....: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_badania_mikrobiol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 14:24 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego sporządzone dnia 24.11.2017 r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Sprawozdanie Nr L.WŻ/W - 632 - S/1268/17 z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO......: Dodanie załącznika [orlen_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Sprawozdanie Nr L.WŻ/W - 632 - S/1268/17 z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO......: Dodanie załącznika [orlen_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 14:23 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Sprawozdanie Nr L.WŻ/W - 632 - S/1268/17 z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO......: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 14:22 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: Sprawozdanie Nr L.WŻ/W - 632 - S/1268/17 z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY...: Dodanie załącznika [orlen_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 14:22 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: Sprawozdanie Nr L.WŻ/W - 632 - S/1268/17 z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY...: Dodanie załącznika [orlen_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 11:18 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Wykaz punktów poboru wody zdatnej do spożycia - aktualizacja: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 09:07 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Wykaz sołectw Gminy Bobrowniki, w których WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYWANIA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 22:37 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Punkty poboru wody zdatnej do spożycia w Gminie Bobrowniki: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 22:36 (Karol Kostrzewski) Gospodarka komunalna: Informacja o punktach poboru wody zdatnej do spożycia: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 15:23 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Woda do spożycia jest zanieczyszczona - nie pobierać i nie używać wody...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 15:11 (Karol Kostrzewski) Aktualności: Woda do spożycia jest zanieczyszczona - nie pobierać i nie używać wody...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 13:55 (Karol Kostrzewski) Protokoły z Sesji Rady: Protokół nr 27 z XXVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 03 llistopada...: Dodanie załącznika [protokol_nr_27_z_xxvii_sesji_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_03_llistopa da_2017_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 13:54 (Karol Kostrzewski) Protokoły z Sesji Rady: Protokół nr 26 z XXVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 października...: Dodanie załącznika [protokol_nr_26_z_xxvi_sesji_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_11_pazdziern ika_2017_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 13:27 (Karol Kostrzewski) Obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_wybudowanie_przylacza_kablowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 13:27 (Karol Kostrzewski) Obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 80463
Realizacja: IDcom-web.pl