Rejestr zmian

01 kwietnia 2008 14:37 11 lat temu

Struktura urzędu: Referat finansowy

Dodanie stanowiska: Zastępca Skarbnika.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:37 11 lat temu

Struktura urzędu: Referat finansowy

Dodanie stanowiska: Windykacja należności.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:37 11 lat temu

Struktura urzędu: Referat finansowy

Dodanie stanowiska: Obsługa kasowa.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:37 11 lat temu

Struktura urzędu: Referaty

Utworzenie jednostki: Referat finansowy.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:37 11 lat temu

01 kwietnia 2008 14:36 11 lat temu

Struktura urzędu: Referaty

Aktualizacja danych jednostki: Referat ds. obywatelskich, USC.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:36 11 lat temu

01 kwietnia 2008 14:36 11 lat temu

Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego

Dodanie stanowiska: Zastępca kier.USC.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:36 11 lat temu

Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego

Dodanie stanowiska: Kierownik USC.

Autor: Administrator

01 kwietnia 2008 14:36 11 lat temu

Struktura urzędu: Referaty

Utworzenie jednostki: Referat ds. obywatelskich.

Autor: Administrator

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 125636