Urząd Gminy Bobrowniki

Rejestr zmian

16 lutego 2018 11:13 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 17 stycznia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 10:12 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_11_projekt_wykonawczy.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 10:12 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_11_projekt_wykonawczy.rar] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:59 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:53 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [ogloszenie_nr_515824n2018_z_dnia_20180208_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:53 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [specyfikacja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:53 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_11_projekt_wykonawczy.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:51 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10_do_swiz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:51 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:50 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr8.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:50 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr7.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:50 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr6.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:50 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr5.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:50 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:50 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:49 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 13:49 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...: Dodanie załącznika [zalaczniknr1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:41 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/188/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie zmiany Lokalnej...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_188_2017_rady_gminy_bobrowniki__w_sprawie_zmiany_lok alnej_strategii_rozwoju_gminy_bobrowniki_na_lata_20152020_przyjeta_uch wala_nr_viii_50_2015_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_21_wrzesnia_2015r.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:38 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/187/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie szczegółowych...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_187_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_szczegolowy ch_zasad_trybu_przyznawania_i_pozbawiania_wysokosci_stypendiow_sportow ych_dla_uczniow_szkol_prowadzonych_przez_gmine_bobrowniki_z_dnia_28_gr udnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:37 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/186/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie udzielenia pomocy...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_186_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_udzielenia_ pomocy_finansowej_powiatowi_lipnowskiemu_na_budowe_chodnika_na_drogach _powiatowych__z_dnia_28_grudnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:36 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/185/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie zmiany Wieloletniej...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_185_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_zmiany_wiel oletniej_prognozy_finansowej_gminy_bobrowniki_na_lata_20172025_z_dnia_ 28_grudnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:35 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/184/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie budżetu na rok...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_184_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_budzetu_na_ rok_2018_z_dnia_28_grudnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:32 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/183/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie zmiany Wieloletniej...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_183_2017_rady_gminy_bobrowniki__w_sprawie_zmiany_wie loletniej_prognozy_finansowej_gminy_bobrowniki_na_lata_2017_2025_z_dni a_28_grudnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:31 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/182/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie zmiany budżetu...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_182_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_zmiany_budz etu_gminy_bobrowniki_na_2017_rok_z_dnia_28_grudnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:29 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/181/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie szczególnych...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_181_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_szczegolnyc h_warunkow_udzielenia_stypendiow_dla_uzdolnionych_uczniow_szkol_prowad zonych_przez_gmine_bobrowniki_oraz_trybu_postepowania_z_dnia_11_grudni a_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:29 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/181/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie szczególnych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:28 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/180/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie uchawalenia Gminnego...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_180_2017_rady_gminy_bobrowniki___w_sprawie_uchawalen ia_gminnego_programu_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy ch_i_przeciwdzialania_narkomanii_na_rok_2018_z_dnia_11_grudnia_2017.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 10:25 (Dawid Prykowski) Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/179/2017 RADY GMINY BOBROWNIKI w sprawie budżetu Gminy...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii_179_2017_rady_gminy_bobrowniki_w_sprawie_budzetu_gmi ny_bobowniki_na_2017r_z_dnia_11_grudnia_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 09:02 (Dawid Prykowski) Rejestry uchwał Rady: Rejestr uchwał Rady Gminy Bobrowniki VII KADENCJA (2014 – 2018 rok) 2017...: Dodanie załącznika [rejestr_uchwal_rady_gminy_bobrowniki_vii_kadencja_2014_–_2018_rok_2 017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 08:59 (Dawid Prykowski) Protokoły z Sesji Rady: Protokół nr 29 z XXIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017...: Dodanie załącznika [protokol_nr_29_z_xxix_sesji_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_28_grudnia_2 017_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 08:58 (Dawid Prykowski) Protokoły z Sesji Rady: Protokół nr 28 z XXVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 11 grudnia...: Dodanie załącznika [protokol_nr_28_z_xxviii_sesji_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_11_grudnia _2017_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:16 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Dodanie załącznika [ogloszenie_nr_514991n2018_z_dnia_20180207_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:16 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_11_projekt_wykonawczy.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:15 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:14 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10_kosztorys_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:13 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Dodanie załącznika [mapy.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:08 (Dawid Prykowski) Zamówienia i konkursy 2018: Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO –...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_st_bezwykopowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 80463
Realizacja: IDcom-web.pl