Rejestr zmian

05 grudnia 2018 08:28 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie komisji: Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Rekreacji.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:27 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie członka komisji: Członek.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:27 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie członka komisji: Członek.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:26 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie członka komisji: Przewodniczący .

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:26 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie komisji: Komisja Finansów i Budżetu.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:25 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie członka komisji: Członek.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:25 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie członka komisji: Członek.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:25 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie członka komisji: Przewodniczący .

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:24 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna.

Autor: Dawid Prykowski

05 grudnia 2018 08:24 11 dni temu

Organy: Rada Gminy

Dodanie komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Autor: Dawid Prykowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 104691