Urząd Gminy Bobrowniki

Rejestr zmian

05 kwietnia 2018 13:09 (Dawid Prykowski) Protokoły z Sesji Rady: Protokół nr 31 z XXXI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2018...: Dodanie załącznika [protokol_nr_31_z_xxxi_sesji_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_15_lutego_20 18_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 13:08 (Dawid Prykowski) Protokoły z Sesji Rady: Protokół nr 30 z XXX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018...: Dodanie załącznika [protokol_nr_30_z_xxx_sesji_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_5_lutego_2018 _roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2018 09:57 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 30.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_11_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_30032018_roku_w_ sprawie_rezygnacji_z_wykonania_pierwokupu_nieruchomosci_polozonej_w_mi ejscowosci_stare_rybitwy_obreb_stare_rybitwy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2018 09:56 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 30.03.2018 roku w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 09:17 (Dawid Prykowski) Obwieszczenia: Obwieszczenie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...: Dodanie załącznika [skmbt_c36018033009280.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 11:27 (Dawid Prykowski) Wybory samorządowe: Uchwała nr. XXXII 198 2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018r....: Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxii_198_2018_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_26_marca_2018r _w_sprawie_okregow_wyborczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 12:51 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_102018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_22032018_roku_w_s prawie_powolania_komisji_do_oceny_otwartego_konkursu_ofert_na_realizac je_zadania_publicznego_z_zakresu_upowszechniania_kultury_fizycznej_i_s portu_na_terenie_gmin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 12:47 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_9_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_21032018_roku_w_s prawie_przedstawienia_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_gminy_bobrownik i_za_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 12:45 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21.03.2018 roku w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2018 14:44 (Dawid Prykowski) Przetargi: Ogłoszenie nr 500059426-N-2018 z dnia 19-03-2018 r. Gmina Bobrowniki: BUDOWA...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__roboty_budowlane_ogloszenie_nr_50 0059426n2018_z_dnia_19032018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2018 14:43 (Dawid Prykowski) Przetargi: Ogłoszenie nr 500058558-N-2018 z dnia 19-03-2018 r. Gmina Bobrowniki: Budowa...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__roboty_budowlane_ogloszenie_nr_50 0058558n2018_z_dnia_19032018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2018 11:40 (Dawid Prykowski) Decyzje celu publicznego: Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji...: Dodanie załącznika [budowa_elektroenergetycznej_linii_kablowej_sn_i_nn_wraz_ze_slupowa_st acja_transformatorowa_15_04kv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2018 13:41 (Dawid Prykowski) Aktualności: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w roku 2018.
16 marca 2018 13:40 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2018 13:40 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2018 13:40 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [oferta_realizacji_zadania_publicznego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 09:51 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 09:51 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__do_uchwaly_nr_iv_27_2011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 09:51 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_8_2018_wojta_gminy_bobrowniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 09:51 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.03.2018 roku w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 09:28 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 26.02.2018 roku w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_7_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_26022018_roku_w_s prawie_zmiany_budzetu_gminy_bobrowniki_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 09:28 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 26.02.2018 roku w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 11:48 (Dawid Prykowski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Budowa...: Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 11:48 (Dawid Prykowski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Budowa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 11:46 (Dawid Prykowski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: " Budowa...: Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 11:46 (Dawid Prykowski) Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: " Budowa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 12:32 (Dawid Prykowski) Przetargi: Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...: Dodanie załącznika [postepowanie_o_udzieleniu_zamowienia_publicznego_w_trybie_przetargu_n ieograniczonego_na_zadanie_pn_budowa_punktu_selektywnego_zbierania_odp adow_komunalnych_na_terenie_gminy_bobrowniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 12:31 (Dawid Prykowski) Przetargi: Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...: Dodanie załącznika [postepowanie_o_udzieleniu_zamowienia_publicznego_w_trybie_przetargu_n ieograniczonego_na_zadanie_pn_budowa_kanalizacji_sanitarnej_grawitacyj no__tlocznej_dla_miejscowosci_bobrowniki__etap_i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:46 (Dawid Prykowski) Regulamin: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BOBROWNIKI: Dodanie załącznika [regulamin_organizacyjny_urzedu_gminy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:46 (Dawid Prykowski) Regulamin: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BOBROWNIKI: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:38 (Dawid Prykowski) Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska: Usunięcie jednostki: Asystent Wójta.
16 lutego 2018 11:22 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1 lutego 2018r. w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_6_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_1_lutego_2018r_w_ sprawie_powolania_komisji_do_kontroli_stanu_paliwa_w_pojazdach_pozarni czych_i_sprzecie_silnikowym_bedacym_w_posiadaniu_osp_bobrowniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:22 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1 lutego 2018r. w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:21 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 stycznia 2018r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_5_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_31_stycznia_2018r .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:20 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 stycznia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:18 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2018r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_4_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_22_stycznia_2018r _w_sprawie_powolania_zespolu_powypadkowego_w_urzedzie_gminy_bobrowniki .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:17 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:16 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2018r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_3_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_22_stycznia_2018r _w_sprawie_ustalenia_sposobu_obliczania_prewspolczynnika_na_2018_rok_w ykorzystywanych_do_odliczenia_naliczonego_podatku_od_towarow_i_uslug_w _urzedzie_gminy_bobrowniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:15 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22 stycznia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 11:14 (Dawid Prykowski) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 17 stycznia 2018r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_2_2018_wojta_gminy_bobrowniki_z_dnia_17_stycznia_2018r _w_sprawie_ustalenia_wzoru_wniosku_o_stypendium_wojta_gminy_bobrowniki .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 80463
Realizacja: IDcom-web.pl