Rejestr zmian

13 czerwca 2019 10:28 7 dni temu

Komunikaty: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy

Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projekt_uproszczonego _planu_urzadzenia_lasow_niestanowiacych_wlasnosc_skarbu_panstwa_z_tere nu_gminy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

10 czerwca 2019 10:53 10 dni temu

Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII 43 2019 RADY GMINY BOBROWNIKI Z DNIA 31 MAJA 2019R. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za rok 2018.

Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_43_2019_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_31_maja_2019r.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

10 czerwca 2019 10:51 10 dni temu

10 czerwca 2019 10:49 10 dni temu

Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII 41 2019 RADY GMINY BOBROWNIKI Z DNIA 31 MAJA 2019R. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bobrowniki

Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_41_2019_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_31_maja_2019r.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

10 czerwca 2019 10:48 10 dni temu

Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII 40 2019 RADY GMINY BOBROWNIKI Z DNIA 31 MAJA 2019R. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2027.

Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_40_2019_rady_gminy_bobrowniki_z_dnia_31_maja_2019r.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Prykowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 138516