Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Bobrownikach
http://bip.ugbobrowniki.pl

Oświadczenia majątkowe / 2010

Jarosław Bojarski

Oświad. maj. pocz. kad. 2010-2014 [rar, 389.62 KB]

Andrzej Chojnacki

Oświad. maj. pocz. kad. 2010-2014 [rar, 382.14 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 395.77 KB]

Anna Ciesielska

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 407.74 KB]
Oświadczenie majatkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 415.42 KB]

Marian Gajewski

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2010 [rar, 457.82 KB]
Oświadcz. majątk. pocz. kad 2010-2014 [rar, 367.84 KB]

Mariusz Gołębiewski

Ośw. majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 388.5 KB]

Tadeusz Gradkiewicz

Ośw. maj. pocz. kad. 2010-2014 [rar, 389.65 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2010r.koniec kadencji [rar, 406.15 KB]

Gabriel Grzegorzewski

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 405.52 KB]

Tadeusz Grzegorzewski

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 182.04 KB]

Waldemar Gutowski

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 383.3 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 409.45 KB]

Maria Józefkowicz

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 407.82 KB]

Wioletta Kopczyńska

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 384.55 KB]

Dariusz Kołaczyński

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 383.85 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 387.93 KB]

Sławomir Kraziński

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 395.17 KB]

Władysław Kraziński

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 383.84 KB]

Jacek Kruszyński

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 394.27 KB]

Tomasz Kryński

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 393.49 KB]

Jolanta Parzniewska

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 388.39 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 419.64 KB]

Longin Pietrusiński

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 370.07 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 391.51 KB]

Barbara Prylińska

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 401.49 KB]

Przemysław Ryniec

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 392.59 KB]

Marzena Stańczak-Kaźmierska

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 377.17 KB]

Czesław Suski

Oświadczenie majątkowe pocz. kad. 2010-2014 [rar, 380.91 KB]

Janusz Sztuka

Oświadczenie majątkowe za 2010r. koniec kadencji [rar, 393.89 KB]