Komunikaty

Wybierz rok

Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 30 grudnia 2014 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 15.12.2014 r. Pan/i/ ..................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 roku (wtorek) na godzinę 11:00 III Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek...

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 09.12.2014r. na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 02.12.2014 r. Pan/i/ ..................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 09 grudnia 2014 roku (wtorek) na godzinę 11:00 II Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad: 1....

Informacja o sesji Rady Gminy Bobrowniki w dniu 30 października 2014 roku.

Bobrowniki, dnia 23.10.2014 r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Zwołuję na dzień 30 października 2014 roku (czwartek) na godzinę 12,00 XXIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza...

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 maja 2014 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 06.05.2014 r. Pan/i/ ..................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Zwołuję na dzień 13 maja 2014 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XX Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek obrad: Otwarcie...

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 18 marca 2014 roku na godz. 12,00

Bobrowniki, dnia 07.03.2014 r. Pan/i/ ..................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.) Zwołuję na dzień 18 marca 2014 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XIX Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek...

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 17 grudnia 2013 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 02.12.2013 r. Pan/i/ ..................................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Zwołuję na dzień 17 grudnia 2013 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XVIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki. Porządek...

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 21 czerwca 2011 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 14.06.2011r. Pan/i/ ........................................................... Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami). Zwołuję na dzień 21 czerwca 2011 roku (wtorek) na godz. 11,00 V Sesję Rady...