Projekty uchwał Rady

Wybierz rok

Projekt - Uchwała Nr ../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku. Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) i...

Projekt - Uchwała Nr ...../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... maja 2014 r. w sprawie ustalenia wyskości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Projekt Uchwała Nr ……./2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca...

Projekr - Uchwała Nr XX/../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Miastem Włocławek na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekt UCHWAŁA Nr XX/../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Miastem Włocławek na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Projekt - Uchwała Nr XX/../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego

PROJEKT UCHWAŁA Nr XX/../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Powiatem Lipnowskim na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Projekt - Uchwała Nr XX/.../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia maja 2014 roku wsprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki

Projekt - UCHWAŁA Nr XX/../2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia maja 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Projekt - Uchwała Nr XX/.../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok

Projekt - UCHWAŁA Nr XX/../2014 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379)...