Rada Gminy Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Skład

Przewodniczący Rady Gminy

Informacje

Przewodniczący Rady Gminy - Marian Gajewski

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w Urzedzie Gminy Bobrowniki w każdy:
wtorek w godzinach 9-12 i w każdy piątek w godzinach 10-13.
Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.


Do obowiązków przewodniczącego rady należy:
1. reprezentowanie rady gminy,
2. zwoływanie sesji rady,
3. przewodniczenie obradom rady gminy,
4. ustalenie porządku obrad i przyjmowanie do niego poprawek przed sesją,
5. nadzorowanie obsługi kancelaryjnej posiedzeń rady,
6. przeprowadzanie głosowania jawnego nad projektami uchwał,
7. podpisywanie protokołów z sesji i podjętych uchwał,
8. zarządzanie przerw w obradach,
9. zarządzanie wyboru komisji skrutacyjnej
10. zapewnienie realizacji uprawnień rady,
11. kontrolowanie prac komisji rady.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Radna

Informacje

Radna - Anna Ciesielska

od dnia 21.02.2008

Radny

Informacje

Radny - Tadeusz Dankowski

do dnia 28.12.2007r.

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Wybory

Obwieszczenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 200805
06 grudnia 2018 09:50 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca przewodniczącego.
06 grudnia 2018 09:50 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca przewodniczącego.
06 grudnia 2018 09:49 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca przewodniczącego.