Rada Gminy Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Skład

Przewodniczący Rady Gminy kadencji 2010-2014

Informacje

Przewodniczący Rady Gminy kadencji 2010-2014 - Marian Gajewski

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Bobrowniki w każdy wtorek w godzinach 9-12 i w każdy piątek w godzinach 10-13.
Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowdzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczacego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczacy najstarszy wiekiem.

Do obowiązków przewodniczącego rady należy:
1. reprezentowanie rady gminy,
2. zwoływanie sesji rady,
3. przewodniczenie obradom rady gminy,
4. ustalenie porządku obrad i przyjmowanie do niego poprawek przed sesją,
5. nadzorowanie obsługi kancelaryjnej posiedzeń rady,
6. przeprowadzanie głosowania jawnego nad projektami uchwał,
7. podpisywanie protokołów z sesji i podjętych uchwał,
8. zarządzanie przerw w obradach,
9. zarządzanie wyboru komisji skrutacyjnej,
10. zapewnienie realizacji uprawnień rady,
11. kontrolowanie prac komisji rady.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radna kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radna kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Radna kadencji 2010-2014

Radny kadencji 2010-2014

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Wybory

Obwieszczenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 200805
06 grudnia 2018 09:50 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca przewodniczącego.
06 grudnia 2018 09:50 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca przewodniczącego.
06 grudnia 2018 09:49 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca przewodniczącego.