Komunikaty

Wybierz rok

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W GMINIE BOBROWNIKI NA ROK 2016

L.p. Nazwa imprezy / uroczystości Termin imprezy / uroczystości Miejsce organizacji imprezy / uroczystości 1. Powiatowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja Bobrowniki 2. Turniej Sołectw Gminy Bobrowniki i Piknik Rodzinny Maj Bobrowniki 3. Sołtysiada Powiatu Lipnowskiego Lipiec Bobrowniki ...

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki

Zarządzeniem nr 9/2016 z 10 lutego 2016 r. Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki. Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu...

Informacja o rozliczeniu inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Bobrowniki - cześć działki nr 514

Informacja o rozliczeniu inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębie geodezyjnym: Bobrowniki - część działki nr 514