Wybory samorządowe (2014)

Wybierz rok

Informacja dla komitetów wybrczych

Bobrowniki, dnia 14.10.2014 r. I N F O R M A C J A dla komitetów wyborczych Informuję, że kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobrowniki (Nr 1, 2 i 3 Bobrowniki, Nr 4 Gnojno i Nr 5 Rachcin) można zgłaszać do dnia 17 października 2014 roku do godziny 14:30 – piątek (w godzinach...

Informacja o wzorach dokumentów na stronie PKW

KRAJOWE BIURO WYBORCZE Włocławek, dnia 1 września 2014 r. DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU DWŁ – 713 – 4 / 14 Panie, Panowie Pełnomocnicy do spraw wyborów Prezydenta Miasta Włocławek, Starostów, Burmistrzów i Wójtów Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej...