Wybory samorządowe (2010)

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI z dnia 27 września 2010r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach...