Do Parlamentu UE

Wybierz rok

INFORMACJA zgłoszenia kandydatów ds. OKW.

Urzędnik Wyborczy - Jakub Karpiński wraz Pełnomocnikiem ds. przeprowadzenia wyborów - Katarzyną Mamrzyńską przyjmują zgłoszenia kandydatów ds. OKW, codziennie od godziny 8.00-14.00 w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój 21 do dnia 26.04.21019 r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko ...

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców niepełnosprawnych

………………………………., dnia …………………………. (miejscowość) (dd/mm/rrrr) …………………………………………………….. (nazwisko...

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - czasowo

………………………………., dnia …………………………. (miejscowość) (dd/mm/rrrr) …………………………………………………….. (nazwisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 23.04.2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzi....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 23 kwietnia 2014 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych,...

Informacja o wyborach posłów do P.E.

INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100 Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych...