Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Bobrownikach
http://bip.ugbobrowniki.pl

Oświata

Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach
Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach